د راټ ډاټا څخه راپورونه

که تاسو د جینیاتي آزموینې سره مخکې یاست، موږ سره یا د نورو جینیکیک شرکت سره او تاسو د Raw Data file (ستاسو د جنیتي نقشه سره کمپیوټر فایل) لرو، پدې برخه کې تاسو کولی شئ خپل جنیالي راپور غوښتنه وکړئ. د دې ځای ساتلو په وخت کې خپل دوتنې پورته کړئ یا دا برېښناليک ولېږئ. که تاسو زموږ آزموینې مخکې مو کړې وي نو تاسو باید د آرټ په تبصره کې د خپل کټ شمیره موږ ته ووایاست.

په ترتيب ترتيب کړئ
پایلې 1 - د 6 څخه 6

د DNA انټرنیټی

×

د ننه کیدل